Odkazy

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Svépomocná asociace psychogenních poruch příjmu potravy (SAPPP)

Sekce poruchy příjmu potravy při České psychiatrické společnosti JEP

Portál o poruchách příjmu potravy - idealni.cz

Občanské sdružení na podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy – Anabell

 

Česká lékařská společnost JEP

Česká psychiatrická společnost JEP

Společnost pro biologickou psychiatrii