Odkazy

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Portál o poruchách příjmu potravy - idealni.cz

Občanské sdružení na podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy – Anabell

 

Česká lékařská společnost JEP

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP, ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST z.s.

Společnost pro biologickou psychiatrii